Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του Δασικού Συνεταιρισμού Η ΕΝΩΣΗ Σταυρού Θεσσαλονίκης, Δήμου Βόλβης Εμείς οι Δασεργάτες που παρευρισκόμαστε στην Γενική…

Βαθμολογία:

Σε δίνη πολιτικών εξελίξεων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο αἰέν ἀριστεύειν:
Ουδέν, επίσημα, νεότερο από τις οικονομικές, επιχειρηματικές και θεσμικές διεργασίες που διεξάγονται στο παρασκήνιο της αγοράς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.…

Βαθμολογία: