«Πολιτισμενα»…214 προσλαμβάνονται από το υπουργείο πολιτισμού.

Τη διαδικασία πρόσληψης 214 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα έτος, αποφάσισε … Περισσότερα

Βαθμολογία: