Οι διακοπές είναι ύποπτες και αντεπαναστατικές. Και στοιχίζουν…

Οι διακοπές είναι ύποπτες. Πολύ ύποπτες και αντεπαναστατικές. Και τα Σαββατοκύριακα επίσης. Πολύ ύποπτα κι αυτά. Και αντεπαναστατικά. Σκέτη αντίδραση. … Περισσότερα

Βαθμολογία: