ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

«Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερίαν της πατρίδος μας.»Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Βαθμολογία: