«Γιατί το τουρκολυβικό μνημόνιο δεν είναι άκυρο, αλλά ακυρώσιμο»-Δρ Δ.Σταθακόπουλος

Γράφει ο Δρ Δημήτρης Σταθακόπουλος

Άλλη μια νομική δικαίωσή μου, επί της διαδικασίας.

Διότι δεν αρκούν οι εκτιμήσεις των διεθνών σχέσεων,  χωρίς νομική βάση/ γνώση. 

Πρωτίστως απαιτείται νομική αξιολόγηση. 

Έλεγα από το 2019, πως το Τουρκολιβυκό μνημόνιο  ( με τα παραρτήματα/ παρακολουθήματά του) δεν είναι άκυρο , αλλά ακυρώσιμο , έως ότου ακυρωθεί, είτε από πλευράς Τουρκίας ( δεν θα το έκανε) , είτε από πλευράς Λιβύης, είτε από τρίτον θιγόμενο από αυτό ( Ελλάδα).

Αρμόδια ήταν/ είναι,  τα κατά τόπον δικαστήρια της Λιβύης ( τόπος συνάψεως της συμφωνίας/ συμβάσεως ) , ή/ και τα διεθνή σε περίπτωση εμπλοκής τριών και πλέον χωρών  αντιδίκων ( Λιβύη,  Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτος , βλ.  περίπτωση έννομου συμφέροντος Ελλάδας).

Όμως δικαίωμα Προσφυγής κατά του εν λόγω μνημονίου είχαν/ έχουν και φυσικά πρόσωπα,  που ως πολίτες της Λιβύης,  θεωρούν πως θίγονται τα συμφέροντα της χώρας τους ( Λεόντιος συμφωνία υπέρ Τουρκίας) και κατ’ επέκταση τα δικά τους. 

Γι αυτό  5 Λίβυοι δικηγόροι κατέθεσαν ενώπιον  του αρμοδίου Δικαστηρίου στη Λιβύη,  Προσφυγή ακύρωσης του μνημονίου. 

Η άσκηση/ κατάθεση Προσφυγής,  δεν αρκεί.  Απαιτείται και Ανακοπή κατά  του μνημονίου , έως της εκδόσεως αποφάσεως επί της Προσφυγής .

Ομοίως η άσκηση Ανακοπής δεν αρκεί . Απαιτείται και Αναστολή , έως της εκδόσεως αποφάσεως επί της Ανακοπής .

Την δε ώρα της κατάθεσης των άνω δικογράφων απαιτείται και η λήψη προσωρινής διαταγής.

Όλα αυτά τα έγραφα/ έλεγα εδώ και μήνες .

Σήμερα λοιπόν διάβασα ως είδηση πως έγινε δεκτή η αίτηση Αναστολής του μνημονίου.

Είναι το 1ο βήμα για την πιθανολόγηση ευδοκίμησης της Προσφυγής και της ακύρωσης του μνημονίου,  κάποια στιγμή. 

Σαφώς η Τουρκία δεν θα μείνει αδρανής , αφού δικαιούται να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της Προσφυγής ακύρωσης του μνημονίου,  θέτοντας αντιρρήσεις , ή / και να ζητήσει αποζημίωση διαφυγόντων κερδών , που θα είχε,  εάν εφαρμοζόταν το μνημόνιο. 

Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία μπορεί να προσφύγει και σε διεθνή δικαστήρια,  όταν εξαντληθούν τα Λιβυκά ένδικα  μέσα.

πηγή