Επικοινωνιακού χαρακτήρα αλλαγές στο καλάθι του νοικοκυριού

Με επουσιώδεις τροποποιήσεις στη σήμανση των προϊόντων που περιλαμβάνει το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο μέχρι στιγμής δεν πείθει για την … Περισσότερα

Βαθμολογία: