Πακέτο μέτρων στήριξης από τις Ισπανικές τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια ευάλωτων οικογενειών

Η Asociación Española de Banca (AEB) και η Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA/banca) σημειώνουν πρόοδο στις διμερείς διαπραγματεύσεις τους για την ανακούφιση της αύξησης της αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων για τις ευάλωτες οικογένειες, ανέφεραν πηγές από τις δύο ενώσεις την Πέμπτη (20 Οκτωβρίου).

Euractiv Greece

Οι ισπανικές τράπεζες και το υπουργείο Οικονομικών της ιβηρικής χώρας εξετάζουν νέα μέτρα, ενός «κώδικα καλών πρακτικών», για να βοηθήσουν τις ευάλωτες οικογένειες να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια και να μετριάσουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού ρεκόρ στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Οι μεγαλύτερες τραπεζικές ενώσεις της Ισπανίας, η AEB και η CECA, κατέθεσαν πρόταση για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των στεγαστικών δανείων σε οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του δείκτη IPREM και των οποίων οι αποπληρωμές των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί κατά 30% λόγω της ταχείας αύξησης των επιτοκίων Euribor, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Cinco Días.

Ο δείκτης Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) χρησιμοποιείται στην Ισπανία ως σημείο αναφοράς για τη χορήγηση ενισχύσεων και επιδοτήσεων, ανέρχεται σε 24.300 ευρώ (25.200 ευρώ το 2023).

Άλλες απαιτήσεις που προβάλλουν οι τράπεζες είναι ότι οι πληρωμές των ενυπόθηκων δανείων, μετά από αναθεωρήσεις σύμφωνα με το επικαιροποιημένο επιτόκιο Euribor, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40% του εισοδήματος της οικογένειας, το οποίο θεωρείται υψηλό επίπεδο χρέους, πάνω από τη σύσταση των εμπειρογνωμόνων που κυμαίνεται μεταξύ 30% και 33%.

Τα επιτόκια Euribor (Euro Interbank Offered Rate) βασίζονται στα επιτόκια με τα οποία ένας πίνακας ευρωπαϊκών τραπεζών δανείζεται κεφάλαια μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.

Η Asociación Española de Banca (AEB) και η Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA/banca) σημειώνουν πρόοδο στις διμερείς διαπραγματεύσεις τους για την ανακούφιση της αύξησης της αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων για τις ευάλωτες οικογένειες, ανέφεραν πηγές από τις δύο ενώσεις την Πέμπτη (20 Οκτωβρίου).

Με την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου θα μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση. Κατ’ αρχήν, το μέτρο αυτό θα εφαρμοζόταν στα ενυπόθηκα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν υπογραφεί από το 2012 για την αγορά πρώτης κατοικίας, αναφέρει το κείμενο του σχεδίου πρότασης.

Οι τράπεζες που θα συμμορφωθούν με τον νέο Κώδικα Καλών Πρακτικών θα το πράξουν για περίοδο ενός έτους και θα αναλάβουν την υποχρέωση να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στα καταστήματά τους και στους δικούς τους ιστότοπους στους πελάτες που έχουν αθετήσει την πληρωμή ενός στεγαστικού δανείου ή που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή του δανείου, ανέφερε η Cinco Días.

Η κυβέρνηση πρόκειται να εγκρίνει αυτόν τον νέο Κώδικα Καλών Πρακτικών, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση, αν και οι τράπεζες θα μπορούν επίσης να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης και να αναζητούν λύσεις κατά περίπτωση, κάτι για το οποίο είχαν αρχικά ταχθεί η CECA και η AEB.

Euractiv Greece

πηγή