Επιδότηση στα νοικοκυριά για ηλιακούς θερμοσίφωνες από την αλβανική κυβέρνηση

Η υπουργός Ενέργειας Μπελίντα Μπαλούκου δήλωσε ότι το υπουργείο της θα καλύψει το 70% του κόστους για 2.000 οικογένειες που θα εξοπλίσουν τα σπίτια τους με ηλιοθερμικούς συνδέσμους.

Η αλβανική κυβέρνηση εγκαινίασε το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες για τη θέρμανση του νερού, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε χαμηλά επίπεδα για τις οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα.

Κατά μέσο όρο, η θέρμανση του νερού αντιπροσωπεύει το 20% της χρήσης ενέργειας στα αλβανικά νοικοκυριά και με το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται και την κυβέρνηση να καταφέρνει μόλις να επιδοτεί τις τιμές, η πίεση είναι μεγάλη για να μειωθεί η κατανάλωση.

«Στο πλαίσιο της δύσκολης ενεργειακής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και η Ευρώπη, και από την Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχουν προβλεφθεί προγράμματα κινήτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικογενειακούς συνδρομητές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπουργός Ενέργειας Μπελίντα Μπαλούκου δήλωσε ότι το υπουργείο της θα καλύψει το 70% του κόστους για 2.000 οικογένειες που θα εξοπλίσουν τα σπίτια τους με ηλιοθερμικούς συνδέσμους. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του νερού και στη συνέχεια το αποθηκεύουν σε μονωμένες δεξαμενές.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας καλεί τις εταιρείες να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εγκεκριμένοι από την κυβέρνηση προμηθευτές στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και να εγκαθιστούν δεξαμενές νερού 200 λίτρων με υψηλή αντοχή στη σκουριά και εγγύηση πέντε έως επτά ετών.

Το κόστος του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η μέγιστη τιμή για τις οικογένειες θα είναι 360 ευρώ. Με βάση ένα μέσο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος 40 ευρώ το μήνα, οι οικογένειες θα αποσβέσουν την επένδυσή τους σε εξοικονόμηση σε τρία χρόνια.

Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει ακόμη επηρεάσει τους Αλβανούς πελάτες, καθώς η κρατική εταιρεία ενέργειας OSHEE και η κυβέρνηση έχουν δαπανήσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις. Η Αλβανία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αλλά λόγω ξηρασίας, κακοδιαχείρισης και αδυναμίας αποθήκευσης της ενέργειας, βασίζεται επίσης σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από το εξωτερικό.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το κόστος της ενέργειας για όσους χρησιμοποιούν πάνω από 800 kWh το μήνα. Αυτό θα έβλεπε τις τιμές να παραμένουν χαμηλές για τις πρώτες 800kwh, με την τιμή να τετραπλασιάζεται στην τιμή της αγοράς για κάθε kwh πάνω από αυτό το εύρος. Οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός κάλεσαν επίσης τους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση σβήνοντας τα φώτα και πλένοντας τα ρούχα σε χαμηλότερη ρύθμιση.

Αλλά στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση έκανε στροφή, δηλώνοντας ότι η ζήτηση είχε μειωθεί και ότι τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είχαν αυξηθεί.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο κατατέθηκε σχέδιο νόμου «Για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», το οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα νόμο του 2017, δημιουργώντας χώρους για μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των αυτοπαραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο ισχύων νόμος επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο ή τον άνεμο για προσωπικές επιχειρηματικές ή οικογενειακές ανάγκες μέχρι εγκατεστημένης ισχύος 500 kW το μήνα. Φέτος ορισμένοι παραγωγοί, κυρίως επιχειρήσεις, ζήτησαν από το Υπουργείο Ενέργειας να είναι το ισοζύγιο της παραγόμενης ενέργειας ετήσιο και όχι μηνιαίο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εποχικές διακυμάνσεις.

Εκτός του ότι θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία με την ετήσια μέτρηση, θα δίνει επίσης στους μικρούς παραγωγούς το δικαίωμα να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια σε δίκαιη τιμή της αγοράς και όχι σε τιμή που καθορίζεται από τις ενεργειακές αρχές.

πηγή :

Euractiv Greece