«Παγίδα» για μειωμένες συντάξεις τα νέα όρια ηλικίας

«Παγίδα» για μειωμένες συντάξεις τα νέα όρια ηλικίας

Η μεγάλη απόκλιση που υπάρχει στις προσαρμογές ανάμεσα στην πλήρη και τη μειωμένη σύνταξη.

«Παγίδα μειωμένων αποδοχών» ακόμη και με 35 ή 37 χρόνια ασφάλισης αποτελούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας. Κυρίως δε, η μεγάλη απόκλιση που υπάρχει στις προσαρμογές ανάμεσα στην πλήρη και τη μειωμένη σύνταξη.

Με το γ’ μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015 (νόμος 4336/15) προστέθηκαν μεγάλα πέναλτι στα υφιστάμενα (τότε) όρια ηλικίας. Ωστόσο, η προβλεπόμενη τότε απόκλιση μεταξύ πλήρους και μειωμένης σύνταξης (σ.σ. συνήθως 5 έτη) διευρύνθηκε.

Για την πλήρη σύνταξη η διαδρομή αφορούσε σε 3 ή 4 χρόνια προσαρμογής, (π.χ. από το 58ο για έξοδο με 35ετία για τους παλαιούς ασφαλισμένους, στο 62ο σήμερα-2022), άνω για την μειωμένη (πρόωρη) η διαδρομή αφορά ακόμη και τα 12 έτη: Από το 55ο έτος, στο οποίο συνταξιοδοτούνταν οι γυναίκες στο δημόσιο τομέα με 25ετία, στο 67ο πλέον για σύνταξη χωρίς πέναλτι με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο όσοι και όσες επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα (πρόωρη-μειωμένη), από τον φόβο της πανδημίας ή για την λήψη του εφάπαξ και τις σπουδές των παιδιών (ή, ακόμη, την εξόφληση ενός στεγαστικού δανείου), αναγκάζονται να «φύγουν» με μειωμένη σύνταξη.

Το πρόβλημα είναι πιο έντονο για τις γυναίκες που δεν είχαν ανήλικο την 3ετία 2010-12, οι οποίες δεν δικαιούνταν πλασματικά έτη, ενώ για την πλειονότητα των ανδρών υπάρχει η ευχέρεια αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας.

Παραδείγματα:

1-Εκπαιδευτικός (γυναίκα) γεννηθείσα το 1961 με 4 χρόνια σπουδών, χωρίς άλλη προϋπηρεσία, διορισμένη στις 1-9-1989.

Μητέρα 2 παιδιών γεννηθέντα τα έτη 1985 και 1990 αντίστοιχα.

Μέχρι το 2011 έχει 22 χρόνια και 4 μήνες υπηρεσία και εξαγοράζοντας πλασματικά έτη 2 χρόνια και 8 μήνες συμπληρώνει 25 έτη. Άρα θεμελιώνει το 56ο έτος της ηλικίας για μειωμένη.

Σήμερα έχει 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Δεν μπορεί όμως να εξαγοράσει και (άλλα) δύο πλασματικά και να βγει με 35ετία.

Απάντηση: Στην περίπτωση εξόδου με 35ετία δεν αναγνωρίζονται πλασματικά έτη. Και 35ετία συμπληρώνει το 2024. Αλλά και επτά (7) πλασματικά χρόνια να πάρει, ώστε να κάνει 40ετία φέτος, απαιτείται το 62ο έτος για συνταξιοδότηση (2023).

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικά (σχεδόν 3 έτη) έτσι ώστε το 2011 να έχει 25ετία για να κατοχυρώσει το 56ο έτος για μειωμένη. Το οποίο συμπλήρωσα το 2017. Αλλά έκτοτε το όριο «ανέβηκε» στο 60ο και 2 μήνες. Ωστόσο, σήμερα συνταξιοδοτείται κε μειωμένη.

Έτσι με σχεδόν 36 έτη ασφάλισης μαζί με τα πλασματικά αναγκάζεται να βγει σε μειωμένη σύνταξη και ισόβιο πέναλτι -115 ευρώ το μήνα.

2-Δασκάλα, γεννηθείσα το 1966 χωρίς τέκνα. Πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ από το 1987, συνολικά 424 ένσημα. Ακολούθως στο Δημόσιο, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από το 1988 μέχρι σήμερα (Ιανουάριος 2022).

Συνολική ασφάλιση στο Δημόσιο 32 έτη, 9 μήνες και 34 χρόνια με το ΙΚΑ (διαδοχική ασφάλιση).

Απάντηση: Και πλασματικά να εξαγοράσει (πτυχίο) δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν το 2028 (62 ετών).

Αν εξαγοράσει πλασματικά για πρόωρη-μειωμένη (προκειμένου να συμπλήρωση 25ετία το 2011 και να κατοχυρώσει έτσι το 56ο έτος), το εν λόγω ηλικιακό όριο το συμπληρώνει φέτος, οπότε το όριο ηλικίας για μειωμένη έχει πάει στο… 67ο έτος της ηλικίας.

Στην συγκεκραμένη περίπτωση θα συνταξιοδοτηθεί 62 ετών με περισσότερα από 40 πραγματικά χρόνια ασφάλισης.

Δηλαδή, παρά τα θρυλούμενα, δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση στο δημόσιο τομέα. Αντιθέτως, εν σχέσει με τα ισχύοντα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, οι προϋποθέσεις έχουν μεταβληθεί σε… τιμωρητικό βαθμό.

ΠΗΓΗ