ΕΦΚΑ: Προσλαμβάνονται σαν Διευθυντές οι ιδιώτες που δεν βγάζουν συντάξεις…

ΕΦΚΑ: Προσλαμβάνονται σαν Διευθυντές οι ιδιώτες που δεν βγάζουν συντάξεις…

Με σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται η πρόσληψη ιδιωτών με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικά πόστα και θέσεις προϊσταμένων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Μετά την… επιτυχή εμπειρία των ιδιωτών, που εξέδωσαν μόλις οκτώ (8) συντάξεις μέχρι τα τέλη του 2021, τώρα θα αναλάβουν και διευθυντές και προϊστάμενοι στον ΕΦΚΑ. Και μάλιστα με ανώτερο (παχυλό) μισθό εν σχέσει με τους διευθυντές του Δημοσίου. Προφανώς για να… επιταχύνουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης των 300.000 εν αναμονή αιτήσεων των ασφαλισμένων…

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η πρόσληψη ιδιωτών με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικά πόστα και θέσεις προϊσταμένων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Οι ιδιώτες διευθυντές θα επιλέγονται με… προσωπικά (μη προσδιορισμένα) κριτήρια του (διορισμένου από την κυβέρνηση) Διοικητή του ΕΦΚΑ, η επιλογή θα γίνεται και μέσω συνέντευξης, ενώ θα λαμβάνουν άγνωστο μισθό, πάντως πολύ υψηλότερο του ισχύοντος για τους δημοσίους λειτουργούς.

Υψηλοί μισθοί και νέες προσλήψεις…

Οι νέοι διευθυντές θα θεωρούνται μετακλητοί υπάλληλοι του δημοσίου και θα προσλαμβάνονται με θητεία.

Με άλλες διατάξεις προβλέπονται κατ εξαίρεση και έκτος των προβλεπόμενων διαδικασιών προμήθειες στον ΕΦΚΑ, προσλήψεις και άλλων συμβούλων, νέες υπηρεσίες (μια ακόμη εταιρεία διαχείρισης ακίνητων, συγκρότηση επιτροπής εσωτερικών υποθέσεων κ.α.) και περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια και νέες Επενδυτικές Επιτροπές.

Κοντολογίς, γίνονται παντού προσλήψεις ειδικών και συμβούλων, αλλά όχι (και) των αναγκαίων υπαλλήλων (έστω και σύμβαση ορισμένου χρόνου) οι οποίοι θα μπορούσαν να εισάγουν τα στοιχεία του συνόλου των ασφαλισμένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ώστε να εκδίδονται αυτόματα οι συντάξεις και να έχουν την ευχέρεια παρακολούθησης των αποδοχών τους οι συνταξιούχοι (διαφάνεια, έλεγχος για λάθη κ.α..)

Ως προς τους ιδιώτες διευθυντές, αν η λύση είναι όντως ο «εμπλουτισμός» του δημοσίου με νέα στελέχη και «νοοτροπία» του διωκτικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και να χτυπηθεί η γραφειοκρατία, προκύπτει το ερώτημα γιατί αυτή η πρακτική περιορίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ. Καθώς, ούτε ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας είναι πιο αποδοτικός…

Ειδικά για τον τομέα των συντάξεων, το πρόβλημα είναι η απουσία μηχανογραφημένων συστημάτων και το αναγκαίο προσωπικό για την διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτήσεων.

Αναφορικά με την έως τώρα συμβολή των ιδιωτών (εργατολόγων κ.α.) στην έκδοση των συντάξεων, υπενθυμίζεται ότι μετά από εκπαίδευση που παρείχε ο ΕΦΚΑ, διαμορφώθηκε πίνακας από 333 καταρτισμένους επιστήμονες (δικηγόρους, λογιστές κ.λπ.) οι οποίοι διεκπεραίωσαν μόλις 8 αιτήσεις μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Αν και σε πρώτη φάση η διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι θα διαχειρίζονται τις πιο απλές υποθέσεις (μονοασφαλισμένοι σε ένα ταμείο, όχι διπλή ή διαδοχική ασφάλιση ή χρόνο εργασίας στο εξωτερικό κ.α.).

Το τραύμα με τις χήρες

Από το εν λόγω προσχέδιο απουσιάζει η ρύθμιση για την μείωση των συντάξεων χηρείας (μη απόδοση της εθνικής σύνταξης σε περίπτωση λήψης και σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή εξ άλλου λόγου).

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π.Τσακλόγλου ορίστηκε ότι από την 1/1/2022 δεν θα καταβάλλεται το ποσό της εθνικής σύνταξης (269 ευρώ για την α’ 3ετία μετά τον θανάτου του/της συζύγου και 135 ευρώ στη συνέχεια), στην περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα τέκνα λαμβάνουν σύνταξη εξ άλλου λόγου.

Μετά την κατακραυγή το υπουργείο Εργασίας αναδιπλώθηκε μερικώς, ορίζοντας ότι η παραπάνω εγκύκλιος (αποκοπής της εθνικής σύνταξης) θα ισχύει για αιτήσεως (θανάτους) από 2/1/2022 και μετά.

Ωστόσο, δεν μπορεί με εγκύκλιο να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού μιας σύνταξης. Πόσο μάλιστα όταν αυτή εφαρμοζόταν για 5,5 χρόνια. Και αίφνης, από μια στιγμή και μετά παύει να ισχύει και εφαρμόζεται κάτι διαφορετικό (δυσμενέστερο). Και μάλιστα, να παράγει έννομα αποτελέσματα μια εγκύκλιος χωρίς πρόβλεψη νόμου, αφήνοντας ακέραιες τις συντάξεις του παρελθόντος (διακριτή μεταχείριση). Επιβάλλοντας έτσι έναν αντισυνταγματικό διαχωρισμό παλαιών και νέων συνταξιούχων με διαφορετικά κριτήρια και μεγάλη απόκλιση στις αποδοχές.

Αυτή η καταφανώς άδικη εγκύκλιος, προϊόν αυθαιρεσίας, θα οδηγήσει πολλούς συνταξιούχους στην δικαιοσύνη όπου και θα δικαιωθούν, υποχρεώνοντας εκ των υστέρων την κυβέρνηση να φέρει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Κάτι πού αδυνατεί, πολιτικά, να κάνει τώρα καθώς έχουμε εισέλθει σε προλογική περίοδο…

ΠΗΓΗ