Εκτός ψηφιακής Ευρώπης η Ελλάδα στην TV!…

Σε τυπική ευκρίνεια θα συνεχίσει να εκπέμπει η ελεύθερη τηλεόραση και το 2022. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης της ΝΔ όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας δεν περιλαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα. Αυτό θα παραμείνει καθηλωμένο στην τυπική ευκρίνεια (SD), καθιστώντας την Ελλάδα τη μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι υποχρεωτική η τηλεοπτική εκπομπή σε σήμα HD.
Δίνεται πάλι το… ελεύθερο στους παρόχους δικτύου (Digea και ΕΡΤ) να καθυστερήσουν την υψηλή ευκρίνεια μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, με δυνατότητα νέας παράτασης για έξι ακόμη μήνες.
Η νέα παράταση στην υποχρέωση μετάβασης σε τηλεοπτικό σήμα υψηλής ευκρίνειας (HD) για τους αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας ρυθμίστηκε με το άρθρο 119 του ν. 4878/2021, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Δεκεμβρίου 2021.  Με αυτό τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 4339/2015 ως εξής:
«Το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (HD), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (SD) μέχρι και τις <Β> 30/6/2022, <Δ> εκτός αν αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια, οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται μόνο σε τυπική ευκρίνεια ανά περιοχές απονομής. 
Από την <Β> 1/7/2022 <Δ> μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια, εκτός αν αυτό αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια ανά περιοχές απονομής. Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι ως άνω προθεσμίες δύναται να παραταθούν έως και <Β> 6 μήνες».
Πρακτικά, δηλαδή, με τη νέα ρύθμιση τα εθνικά κανάλια μπορούν να εκπέμπουν σε SD στην περιφέρεια ως και το τέλος του 2022, ενώ για τα περιφερειακά κανάλια δεν υπάρχει καμιά απολύτως θεσμική υποχρέωση για εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια! 
Μια ρύθμιση που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και στους μεγάλους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που έχουν κάνει ήδη επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας σε HD…

πηγη