Στα Κέντρα Αποκατάστασης ΦΠΑ 24%, εκτός 0%! – Ένας ακόμα παραλογισμός

Στα Κέντρα Αποκατάστασης ΦΠΑ 24%, εκτός 0%! – Ένας ακόμα παραλογισμός

Μπορεί η ελληνική Πολιτεία να μας έχει συνηθίσει στα παράλογα, αλλά κάποια παραείναι. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους (Νόμος 2072/1992, Π.Δ. 395/1993 και συναφείς υπουργικές αποφάσεις), τα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης (νοσηλεία, παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, νευροψυχολογική θεραπεία) σε άτομα με μόνιμη ή παροδική αναπηρία και ανήκουν στους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 οι υπηρεσίες αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας στα Κέντρα Αποκατάστασης δεν υπήγοντο σε ΦΠΑ. Η υπαγωγή σε συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας ξεκίνησε με συντελεστή 13%, ο οποίος από τις 20 Ιουλίου 2015 εκτοξεύθηκε στο ανώτατο τότε ποσοστό, στο 23%, και σήμερα πλέον έχει παγιωθεί στο 24%.

Να σημειωθεί ότι τέτοιο ποσοστό ΦΠΑ δεν συναντάται σε καμία προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Σ’ αυτές ισχύει ή μειωμένος συντελεστής για την υγεία, ή πλήρης απαλλαγή, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Αλλά και σε λίγες χώρες που ισχύει ο ανώτατος συντελεστής, αυτός είναι σημαντικά χαμηλότερος του δικού μας 24%. Δεν ξεπερνάει το 17%.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ