Ασφυκτική «πρέσα» για 3,5 εκατ. οφειλέτες

Αυτόματες κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς φέρνει το σύστημα «EISPRAXIS» που ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ με στόχο να μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί από τα ληξιπρόθεσμα χρέη 109 δισ. ευρώ ● Πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα κάθε οφειλής και όσων συνδέονται με αυτήν.

Βαρέος τύπου κόφτη για τα ληξιπρόθεσμα που έχουν ξεπεράσει τα 109 δισ. ευρώ και είναι πρακτικά αδύνατο να φρενάρουν μέσα από τη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για το νέο σύστημα «EISPRAXIS» που θα ασκεί ασφυκτικό πρέσινγκ σε 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες με αυτόματες κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς μετά από ηλεκτρονικό φακέλωμα των οφειλών τους καθώς και της εισοδηματικής και της περιουσιακής τους κατάστασης.

Το σύστημα προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ και θεωρείται το βαρύ πυροβολικό για την είσπραξη των οφειλών από όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία. Το «EISPRAXIS» θα καταγράφει τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά.)

Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία αποπληρωμής της, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων καθώς και τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις εισπρακτικές αρχές. Επιπρόσθετα θα παρακολουθούνται όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως οφειλέτες, συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (Ομιλοι, Απορροφήσεις, Συγχωνεύσεις).

Με βάση τα παραπάνω θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα τακτοποίησης της εκκρεμότητας, προειδοποιήσεις για λήψη αναγκαστικών μέτρων κυρίως στους ασυνεπείς έχοντες και κατέχοντες, ενώ στις επιστροφές φόρων θα διενεργείται αυτόματος συμψηφισμός τους με τα χρέη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οφειλετών, η φορολογική διοίκηση θα προχωρά σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και σε δεύτερη φάση σε πλειστηριασμούς.

Ειδικότερα, με το νέο πληροφοριακό σύστημα:

  • ■ Θα επιλέγονται υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης.
  • ■ Θα παρακολουθείται η πορεία και το είδος των οφειλών καθώς και οι ενέργειες για την είσπραξή τους.
  • ■ Θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή ορθών ειδοποιήσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • ■ Θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.
  • ■ Θα παρακολουθούνται οι ρυθμίσεις των οφειλών φορολογουμένων.
  • ■ Θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
  • ■ Θα ταξινομούνται οι υποθέσεις οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη, Ποσό Οφειλής, Χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, Ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).
  • ■ Θα εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

ΠΗΓΗ