Νέο μητρώο εταιρειών από το ΕΣΡ

Πληροφοριακό σύστημα για το Μητρώο εταιρειών, στοιχεία των οποίων κατατίθενται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θέλει να αποκτήσει η ραδιοτηλεοπτική αρχή. Το πρώτο βήμα είναι η ανάθεση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της σύνταξης του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης που θα ακολουθήσει για την προμήθεια του λογισμικού. Η ανάθεση στο Πανεπιστήμιο αποφασίστηκε με δαπάνη 22.320 ευρώ.

πηγη