Η αναγέννηση των καμένων της Εύβοιας


Τα δάση της νοτίου Ελλάδος δεν διαχειρίζονται, επειδή δεν παράγουν εμπορεύσιμη ξυλεία. Ωστόσο, συγκρατούν το νερό και την ζωή των ανθρώπων. Η ανθρώπινη παρέμβαση στις καμένες δασικές εκτάσεις της Εύβοιας απαιτεί μεγάλη προσοχή και μελέτη.

ΠΗΓΗ