Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά άμεση αποκλιμάκωση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά άμεση αποκλιμάκωση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά άμεση αποκλιμάκωση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Οποιεσδήποτε προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες πρέπει να αποφευχθούν καθώς θα ήταν αντίθετες προς το συμφέρον των ανθρώπων της περιοχής» Εκπρόσωπος της ΕΕ Josep Borrell.

Καλούμε την ηγεσία στο Βελιγράδι και την Πρίστινα να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση και να εργαστούν μέσω του Διαλόγου που διευκολύνεται από την ΕΕ για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση, να αποκατασταθεί μια ειρηνική ατμόσφαιρα και να εργαστούν για βιώσιμες λύσεις. Είναι προς το συμφέρον όλων να αναζητήσουμε έναν δρόμο μπροστά που να επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων και να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Ο διάλογος που διευκολύνεται από την ΕΕ είναι η μόνη πλατφόρμα για την αντιμετώπιση και την επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων και παροτρύνουμε έντονα και τα δύο μέρη να τον αξιοποιήσουν πλήρως.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι όλες οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία του Διαλόγου με τη διευκόλυνση της ΕΕ από την έναρξή του το 2011 παραμένουν έγκυρες και δεσμευτικές και για τα δύο Μέρη. Οι προηγούμενες συμφωνίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ολική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παροτρύνουν το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να σεβαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν όλες τις υποχρεώσεις τους στο Διάλογο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση./Ibna

ΠΗΓΗ