Ο επίσημος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν έχει λογαριασμό στο Twitter (και ένας άλλος εκπρόσωπος καλεί το BBC ζωντανά video)

Η επικοινωνιακή στρατηγική των Ταλιμπάν που ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ

Υπήρξαν στιγμές που ένα βίντεο των Ταλιμπάν, γυρισμένο στο VHS, αντιπροσώπευε ένα γεγονός στα μέσα ενημέρωσης, καθώς ήταν μια από τις σπάνιες αποτυχίες στη δυναμική επικοινωνίας του δυτικού κόσμου. Επιπλέον, αυτά τα βίντεο διαδόθηκαν μόνο μέσω διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης, τα οποία, κατά κάποιο τρόπο, είχαν το καθήκον να διενεργήσουν επαλήθευση της αλήθειας και να μεταδώσουν τα ενδιαφέροντα μέρη. Σήμερα, ωστόσο, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν έχει έναν λογαριασμό στο Twitter με περισσότερους από 200.000 οπαδούς και μια άλλη προσωπικότητα – η οποία παρουσιάστηκε επίσης ως εκπρόσωπος των Ταλιμπάν – κάλεσε ζωντανά έναν δημοσιογράφο του BBC για να δημοσιεύσει μια δημόσια δήλωση στον κόσμο.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν έχει λογαριασμό στο Twitter με περισσότερους από 200.000 οπαδούς
Ο Zabihullah Mujahid, για παράδειγμα, παρουσιάζεται στο Twitter ως ο επίσημος λογαριασμός Twitter του εκπροσώπου του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν. Ο λογαριασμός του ακολουθείται από 282 χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων διαπιστευμένων δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων από το Αφγανιστάν, καθώς και εκπροσώπων των ιταλικών μέσων ενημέρωσης. Ο λογαριασμός έχει ένα μικρόφωνο ως εικόνα προφίλ. Αυτός ο λογαριασμός έχει εμπιστευθεί επικοινωνίες – σαφώς μεροληπτικές – σχετικά με την πρόοδο των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, τη λεγόμενη μετάβαση της κυβέρνησης και επίσης τη διάδοση βίντεο από εκπροσώπους των Ισλαμικών Εμιράτων του Αφγανιστάν.

πηγη

Il portavoce ufficiale dei Talebani ha un account Twitter (e un altro portavoce chiama in diretta la BBC)

La strategia di comunicazione dei Talebani che hanno preso il potere a Kabul

DALLA RETE16/08/2021 di Gianmichele Laino

C’erano i tempi in cui un video dei talebani, girato su VHS, rappresentava un evento mediatico, poiché costituiva uno dei rari cedimenti alle dinamiche di comunicazione del mondo occidentale. Inoltre, questi video venivano diffusi soltanto attraverso media accreditati che, in qualche modo, avevano il compito di effettuare una verifica di veridicità e di trasmetterne le parti interessanti. Oggi, invece, il portavoce talebani ha un account Twitter con oltre 200mila followers e un’altra personalità – che si è presentata ugualmente come portavoce dei talebani – ha chiamato in diretta una giornalista della BBC per rilasciare una pubblica dichiarazione al mondo.

Portavoce talebani ha un account Twitter da oltre 200mila followers

Zabihullah Mujahid, ad esempio, si presenta su Twitter come Official Twitter Account of the Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan. Il suo account è seguito da 282mila persone, tra queste anche giornalisti accreditati ed esperti di Afghanistan, oltre che rappresentanti dei media italiani. L’account ha come immagine del profilo un microfono. A questo account sono affidate comunicazioni – chiaramente di parte – sull’andamento delle operazioni in Afghanistan, su quella che viene definita una transizione governativa e anche la diffusione di video dichiarazioni da parte di esponenti degli Emirati Islamici dell’Afghanistan.