Οσμή σκανδάλου σε τροπολογία για έργα ΑΠΕ

Οσμή σκανδάλου σε τροπολογία για έργα ΑΠΕ

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία κατατέθηκε χθες και σύμφωνα με την οποία εταιρείες με έργα ΑΠΕ που είχαν λάβει στο παρελθόν άδεια με ειδικό καθεστώς και με την προϋπόθεση ότι ήταν υποχρεωμένες να κατασκευάσουν ανεξάρτητη υποθαλάσσια σύνδεση με δικές τους δαπάνες, πλέον δεν έχουν αυτή την υποχρέωση και μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση που φτιάχτηκε με χρήματα των φορολογουμένων και η οποία συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα.


Πρόκειται για το άρθρο 3 της τροπολογίας, παράγραφος 2 το οποίο αναφέρει: «Έργα ΑΠΕ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου, το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο σύστημα της Ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (εφεξής η ομάδα έργων ΑΠΕ) ή βεβαίωση ειδικών έργων που εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παραγωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που η φάση διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το σύστημα της Ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».


Με λίγα λόγια δηλαδή, όσοι επενδυτές, πριν το 2016, εξέφρασαν την επιθυμία ότι θέλουν κατ’ εξαίρεση άδεια για να εγκαταστήσουν ΑΠΕ, σε διάφορα νησιά της χώρας και στην Κρήτη, και ταυτόχρονα ανέλαβαν τη δέσμευση να φτιάξουν υποθαλάσσια σύνδεση, γλιτώνουν από αυτή την υποχρέωση, αφού τη σύνδεση την έφτιαξε ο ΑΔΜΗΕ και θα επωφεληθούν οι ίδιοι. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για σκάνδαλο με όφελος άνω του 1 δισ. ευρώ για συγκεκριμένους ομίλους – μόνο για το καλώδιο – και πολλών δισ. με τις άδειες που έχουν στα χέρια τους και πλέον μεταφράζονται σε χρήμα. Ταυτόχρονα κάνουν λόγο για ζητήματα ανταγωνισμού και βλέπουν στο τέλος να την… πληρώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μένει να δούμε ποιοι είναι οι επιχειρηματίες που θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν το νέο αυτό δώρο της κυβέρνησης…

πηγη