Β-Ε: Υποστήριξη CEB στον IOM στη διαχείριση μεταναστεύσεων

By Mladen Dragojlovic / Published on: June 29, 2021

Β-Ε: Υποστήριξη CEB στον IOM στη διαχείριση μεταναστεύσεων

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Βόρεια Μακεδονία για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες διαχείρισης της μετανάστευσης, αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε δελτίο τύπου.

Με τη συνολική χρηματοδότηση 900.000 ευρώ που παρέχεται από το Ταμείο Μεταναστών και Προσφύγων της CEB, ο IOM θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες πολλαπλών δωρητών για τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής Lipa στο Bihac, στο καντόνι Una-Sana, το οποίο σχεδιάζεται να φιλοξενήσει τουλάχιστον 1.500 μετανάστες και αιτούντες άσυλο · και για την κάλυψη ειδών διατροφής και εκτός τροφίμων (NFI). Στη Βόρεια Μακεδονία, η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην προστασία των ευάλωτων μεταναστών και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο του COVID-19. Ο ΙΟΜ θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας με την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών ενδιαφερομένων μερών για την υποστήριξη μηχανισμών ταυτοποίησης και παραπομπής με επίκεντρο τα θύματα για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παροχή υπηρεσιών προστασίας σε μετανάστες.

Σε απάντηση στις προκλήσεις του COVID-19, ο ΙΟΜ μέσω του Ταμείου Μεταναστών και Προσφύγων (MRF), θα βελτιώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης και αντίδρασης για μετανάστες, θύματα εμπορίας ανθρώπων και αιτούντες άσυλο, ιδίως γυναίκες, ασυνόδευτα παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία ή με κρίσιμες παθήσεις. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση των κινδύνων μόλυνσης μεταξύ των μεταναστών και του πληθυσμού που ζητούν άσυλο και με την υποστήριξη των εθνικών αρχών στην προστασία COVID-19.

Ο Rolf Wenzel, ο Διοικητής της CEB, δήλωσε: «Το CEB θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ΙΟΜ, και ιδιαίτερα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στη διαδρομή των Βαλκανίων, για τη συμμετοχή του στις προσπάθειες των CEB και των δωρητών μας να βοηθήσουν τα κράτη μέλη μας εγκαίρως ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η προσφυγική κρίση. Καθώς κοιτάμε μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μετανάστευση φαίνεται να μην αποτελεί πλέον εξαίρεση αλλά ένα μόνιμο φαινόμενο, τα θεσμικά μας όργανα δεσμεύονται να ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητα των χωρών να ανταποκρίνονται στις μεταναστευτικές ροές, ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινότητες υποδοχής «η κοινωνική συνοχή ενισχύεται».

«Ο ΙΟΜ έχει υποστηριχθεί από την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) μέσω του Ταμείου Μετανάστευσης και Προσφύγων (MRF) από την αρχή της άφιξης των μεταναστών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, επομένως, υποστηρίζοντας τις χώρες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είμαστε ευγνώμονες που η CEB αναγνώρισε τον IOM ως τον πιο ενεργό εταίρο στον τομέα, στρατηγικά παρών για να είναι έτοιμος όταν εμφανιστεί η ανάγκη για άμεση υποστήριξη στους μετανάστες που έχουν ανάγκη. Τα νέα κονδύλια που θα διατεθούν θα βοηθήσουν τον ΙΟΜ να συνεχίσει να παρέχει ανάπτυξη ικανοτήτων στις αρχές, να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες και να υποστηρίξει την ένταξη των μεταναστών στις στρατηγικές εμβολιασμού COVID-19, αλλά επίσης να παράσχει υποστήριξη και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με θέματα εμπορίας και λαθρεμπορίου μεταναστών», δήλωσε η Laura Lungarotti, Υποπεριφερειακός Συντονιστής των Δυτικών Βαλκανίων και Αρχηγός Αποστολής του ΙΟΜ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Τον Οκτώβριο του 2015, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης, η CEB ίδρυσε ένα Ταμείο Μεταναστών και Προσφύγων ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηρίξει τις χώρες μέλη του στη στέγαση και / ή την ένταξη μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην επικράτειά τους. Είκοσι δύο κράτη μέλη της CEB έχουν συνεισφέρει στο MRF. Η CEB και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρείχαν επίσης χρηματοδότηση./ibna