Κωνσταντίνος Μίχαλος: ΕΒΕΑ – Σύμμαχος της επιχείρησης με νέες ψηφιακές λύσεις

Κωνσταντίνος Μίχαλος: ΕΒΕΑ - Σύμμαχος της επιχείρησης με νέες ψηφιακές λύσεις

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάθε τομέα και κλάδο δραστηριότητας, καλούνται να συμβαδίσουν με το «τρένο» της ψηφιακής μετάβασης, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στην επόμενη μέρα.

Η πανδημία και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε εξαιτίας της, δημιούργησαν νέα δεδομένα παντού: στις ανάγκες και στις συνήθειες των καταναλωτών, στους τρόπους προώθησης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Πολλές από τις αλλαγές αυτές, είναι εδώ για να μείνουν, ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας. Το μέλλον της αγοράς είναι ψηφιακό και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούμε. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάθε τομέα και κλάδο δραστηριότητας, καλούνται να συμβαδίσουν με το «τρένο» της ψηφιακής μετάβασης, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στην επόμενη μέρα.

Σε αυτή την ανάγκη απαντά συστηματικά το ΕΒΕΑ, όχι μόνο στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, αναπτύσσοντας ή προσφέροντας πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα μεγέθη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων, δηλαδή, που συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την τεχνογνωσία για να σχεδιάσουν ψηφιακές στρατηγικές, αλλά που χρειάζονται σύγχρονες ψηφιακές λύσεις για να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους.

Η πιο πρόσφατη δράση σε αυτό το πλαίσιο, αφορά τη δυνατότητα χρήσης μιας εξελιγμένης πλατφόρμας, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, για τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς βοηθά στη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και των πιστώσεων της επιχείρησης, μέσα στο περιβάλλον μειωμένης ρευστότητας που δημιούργησαν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται στο πλαίσιο Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε το ΕΒΕΑ με τους εκπροσώπους της ισραηλινής εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Rollsoft Ltd, η οποία έχει αναπτύξει τη σχετική λύση. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα θα μπορούν να καταχωρούν σε αυτή την ταυτότητα των οφειλών και των πιστώσεών τους, ενώ ένας ευφυής αλγόριθμος αναζητά κάθε οικονομική συναλλαγή μεταξύ των εταιριών – μελών του δικτύου και προτείνει μια έκθεση συμψηφισμού. Με την έγκριση του συμψηφισμού, τα ποσά που οφείλονται από μια εταιρία συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει η συγκεκριμένη εταιρία σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Ειδικότερα, μια φορά το μήνα, ο χρήσης ανεβάζει τη λίστα με τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές και πιστώσεις. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζεται η ιδανική αλυσιδωτή ακολουθία οφειλών και πιστώσεων που μπορούν να συμψηφιστούν, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταιριών. Κάθε εταιρία λαμβάνει αναλυτικό πίνακα χρεώσεων – πιστώσεων και υποδεικνύεται η συντομότερη διαδρομή συμψηφισμών προς έγκριση. Μετά την έγκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο συμψηφισμός εκτελείται και τα ποσά που οφείλονται σε μια επιχείρηση συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει αυτή σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την αγορά, το ΕΒΕΑ συνεχίζει να υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις απαιτήσεις, αλλά και στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Παρέχοντας χρήσιμες υπηρεσίες και λύσεις, επιβεβαιώνει ότι τα Επιμελητήρια ήταν και παραμένουν ο καθημερινός σύμμαχος της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στη χώρα.

πηγη