Επίδομα 534 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή στις αναστολές Μαΐου

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή στις αναστολές Μαΐου

Το επίδομα 534 ευρώ πληρώνεται σε λίγες μέρες στις αναστολές Μαΐου. Ποιοι υπάγονται στις αναστολές Ιουνίου και τα κριτήρια.

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα πιστώνεται στους λογαριασμούς η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Επομένως, η πληρωμή των 534 ευρώ αναμένεται να γίνει περίπου στις 10 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον μήνα Μάιο, το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ήταν διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Για όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εφόσον:

έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4 Μαρτίου 2021 και

πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Αναστολές Ιουνίου: Τα νέα κριτήρια για τα 534 ευρώ

Από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στη νέα λίστα των ΚΑΔ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αναστολή σύμβασης εργαζομένων που προσλήφθηκαν έως και την 31η Μαρτίου, αντί για την 31η Ιανουαρίου όπως ίσχυε έως πρότινος. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, μένουν εκτός του μέτρου των αναστολών συμβάσεων, με μοναδική εξαίρεση αν βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Επίσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021. Το μέτρο ισχύει κυρίως για τον τομέα της εστίασης.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει:

α) Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β) Να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1ης Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1ης Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τους ΚΑΔ

πηγη