Εαρινή Έκθεση: Οι συστάσεις της Κομισιόν για την Ελλάδα

Εαρινή Έκθεση: Οι συστάσεις της Κομισιόν για την Ελλάδα

Συστάσεις για την Ελλάδα παρουσίασε η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εαρινού Εξαμήνου, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή δημοσιονομικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη. Καθώς συνεχίζουν τη διαδικασία σταδιακού ανοίγματος των οικονομιών τους, η Κομισιόν πρότεινε τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2020) και το 2022 και ζητά να απενεργοποιηθεί από το 2023. Ειδικά για τη  Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη Δημοσιονομική πολιτική, η Κομισιόν συνιστά στις αρχές τα εξής: 1. Το 2022, η χώρα να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ανάκτησης και ανθεκτικότητας για να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάκαμψης, ακολουθώντας παράλληλα μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη διατήρηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. 2. Όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, να ενισχύσει τις επενδύσεις για και το αναπτυξιακό δυναμικό. 3. Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών του προϋπολογισμού, και από την ποιότητα των δημοσιονομικών μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη.  Να δώσει προτεραιότητα σε βιώσιμες και ενισχυτικές επενδύσεις, ιδίως στηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στις δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην παροχή χρηματοδότησης για προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής και θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κάλυψης, της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για όλους. Το κριτήριο του χρέους δεν πληρείται από 13 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία).  Η Κομισιόν θεωρεί ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν θα τεθούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Η Ελλάδα άλλωστε είναι ένα από τα τρία κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία), ενώ εννέα άλλα αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία). Η Κομισιόν συνιστά ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική το 2021 και το 2022. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την πρόωρη ανάκληση της υποστήριξης και να κάνουν πλήρη χρήση της χρηματοδότησης του ταμείου ανάκαμψης. Η υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του RRF θα συμβάλει στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, θα προωθήσει υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη και απασχόληση, θα μειώσει τις ανισορροπίες και θα βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά, τονίζει η Κομισιόν. Σε γενικότερο πλαίσιο, η Κομισιόν λέει ότι το 2022, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο, ενώ όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάκαμψης. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα, τονίζει η Κομισιόν. Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να εκτιμήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια ελλείμματος και χρέους της Συνθήκης. Η ανάλυση δείχνει ότι το κριτήριο του ελλείμματος πληρείται από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία και δεν πληρείται από όλα τα άλλα κράτη μέλη. Τέλος η Κομισιόν εντόπισε μακροοικονομικές ευπάθειες που σχετίζονται με ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπίες για τα 12 κράτη μέλη που επιλέχθηκαν για εις βάθος επισκόπηση στην έκθεση μηχανισμού προειδοποίησης του 2021. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο πλαίσιο του RRF αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν κατά τους προηγούμενους κύκλους του εξαμήνου και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών, σημειώνει η Κομισιόν.

Δηλώσεις Ντομπρόφσκις-Τζεντιλόνι

«Θετικό μήνυμα θα στείλουμε στο επόμενο Eurogroup», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κληθείς να σχολιάσει τη 10η έκθεση μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Για παράδειγμα με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, την επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και αλλού. Σημείωσε ότι «υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις , αλλά εργαζόμαστε για να τις ξεπεράσουμε», σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις οφειλές του Δημοσίου. «Συνολικά, το μήνυμα που θα δώσουμε στους υπουργούς οικονομικών στο επόμενο Eurogroup, θα είναι θετικό», είπε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα κατάφερε να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της».

Ερωτηθείς, σχετικά με την απενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας το 2023, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε: «Όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα των δημοσιονομικών κανόνων το 2023, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εκκίνηση θα είναι διαφορετική, τόσο σε ό,τι αφορά τα επίπεδα του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους, όσο και στο πού ακριβώς βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες της ΕΕ».

ΠΗΓΗ