Βουλγαρία:Από την Ελλάδα έχει αυξηθεί 12 φορές ο αριθμός των παρανόμως εισελθόντων σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με το Βουλγαρικό ΥΠΕΣ.Τον Απρίλιο, δεν επετράπη η διέλευση σε 2.213 άτομα,απο τα Ελλν.Σύνορα (video).

Από εκεί επιχειρούν να ξαναεισέλθουν στο (αφύλαχτο) ελληνικό έδαφος έχοντας την ασφάλεια των μειονοτικών χωριών.

πηγη