«Μαδάμε μαργαρίτες για το αν θα βρούμε ή όχι τον ΑΜΚΑ μας ενεργό, ψάχνοντας την τύχη μας με τα self-tests»

Συστάσεις για καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό και γενικότερα περισσότερη συνέπεια στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι η μόνη αντίδραση κυβέρνησης … Περισσότερα

Βαθμολογία: