Κόλαφος ο ΠΟΥ για το πιστοποιητικό εμβολιασμού: Ελλοχεύει κίνδυνος αύξησης της ανισότητας και παραβίασης ελευθεριών

Όξυνση των διακρίσεων βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στην ενδεχόμενη επιβολή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τα κράτη μέλη να μην απαιτείται για την μετακίνηση των πολιτών η προσκόμιση αντίστοιχου εγγράφου. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΠΟΥ μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων σχετικά με την πανδημία, υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, πως δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του πιστοποιητικού ως μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Επισημαίνει επίσης ότι είναι πολύ πιθανό η εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού να επιφέρει την ενίσχυση των διακρίσεων στην ελεύθερη μετακίνηση, δεδομένης της ισχύουσας ανισότητας στην διανομή εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο, και συστήνει στα κράτη να μην εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο.

Στο τμήμα της ανακοίνωσης που αναφέρεται στα υγειονομικά μέτρα σε σχέση με την κυκλοφορία των πολιτών και τα ταξίδια διεθνώς ο ΠΟΥ υπογραμμίζει χαρακτηριστικά:

Δεν πρέπει να απαιτείται απόδειξη του εμβολιασμού ως προϋπόθεση για την είσοδο σε μία χώρα, δεδομένης της περιορισμένης (αν και αυξανόμενης) αποδεικτικής τους ικανότητας σχετικά με την συμβολή των εμβολίων στη μείωση της μετάδοσης καθώς και της διαρκούς ανισότητας στη διανομή των εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τα συμβαλλόμενα κράτη να αναγνωρίσουν την πιθανή εμβάθυνση των ανισοτήτων και το ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης σε ό,τι αφορά στην ελευθερία μετακίνησης, εφόσον απαιτηθεί η προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού

Σημειώνεται ότι σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω συστάσεις, από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, με νέα notam επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα μας χωρίς επταήμερη καραντίνα των μονίμων κατοίκων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ. Απαραίτητη προϋπόθεση όσων εισέρχονται στην Ελλάδα είναι να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού από την αρμόδια Αρχή της χώρας τους για εμβολιασμό ή αρνητικό μοριακό τεστ των τελευταίων 72 ωρών.

πηγη