Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ΕΕ σε “σιωπηλό πόλεμο” για το βόειο και το χοιρινό κρέας

Β-Ε και ΕΕ σε “σιωπηλό πόλεμο” για το βόειο και το χοιρινό κρέας

Στις 15 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για να συζητηθεί η κατάσταση στην αγορά βοείου και χοιρινού κρέατος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και η απόφαση του 2020 από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να δοθεί ειδική μεταχείριση σε εγχώριους πλειοδότες σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Επιτροπή τόνισε ότι, βάσει των εμπορικών δεδομένων για την περίοδο 2018-2020, δεν μπορούσε να εντοπίσει αναταραχές για τα σχετικά προϊόντα στην αγορά της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι εισαγωγές από την ΕΕ. Αντιθέτως, οι εξαγωγές νωπού βοείου κρέατος και χοιρινού κρέατος στην ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2020 μειώθηκαν. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν υπέβαλε νέα σημαντικά στοιχεία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δικαιολογημένη η λήψη μέτρων διασφάλισης. Εάν ληφθούν τα μέτρα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα παραβίαζε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αποφύγει ενέργειες που οδηγούν σε παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεών της βάσει της ΣΣΣ και υπονομεύουν τη διεθνή αξιοπιστία της.

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η συνολική ανάπτυξη του εμπορίου αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα κάθε συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Σημειώνει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επωφελείται επί του παρόντος από πρόσθετα Αυτόνομα Εμπορικά Μέτρα (ΑΕΜ) για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, κυρίως φρούτα και λαχανικά. Τα μέτρα αυτά παρατάθηκαν πρόσφατα μέχρι το 2025. Εάν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προχωρήσει στη λήψη μέτρων κατά παράβαση της ΣΣΣ, η ΕΕ θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αποκαταστήσει την ισορροπία στην εμπορική της σχέση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Επιτροπή σημείωσε τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVD-19 στους αγρότες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Επιτροπή υπενθύμισε τη σημαντική οικονομική βοήθεια που χορήγησε η ΕΕ στον γεωργικό τομέα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (35 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2024), συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19. Ενθάρρυνε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τη βοήθεια της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού της τομέα και να αποκομίσει τα οφέλη της ανοιχτής αγοράς και της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ προς όφελος των αγροτών και των πολιτών της.

Η συνάντηση ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζητηθεί η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τον Μάιο του 2020 να επεκτείνει την ειδική μεταχείριση των εγχώριων πλειοδοτών σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά παράβαση της ΣΣΣ. Η Επιτροπή προέτρεψε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να σταματήσει τέτοια μεταχείριση των εγχώριων πλειοδοτών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η συμμόρφωση με τη ΣΣΣ σε αυτόν τον τομέα. Οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ανέφεραν ότι το μέτρο δεν θα επεκταθεί μετά την 1η Ιουνίου 2021.

Η συνάντηση διοργανώθηκε μετά τις ανακοινώσεις σχεδίων για την εισαγωγή προστατευτικών εισαγωγικών δασμών στο βόειο και το χοιρινό κρέας για έως και 2 χρόνια, όπως προτάθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο Συμβούλιο Υπουργών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αυτή η τεχνική συνάντηση δεν ήταν επίσημη διαβούλευση σύμφωνα με το Art. 30 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ). Η Επιτροπή προέτρεψε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πολλές φορές τους τελευταίους μήνες να μην εγκρίνει μέτρα χωρίς προηγούμενες διαβουλεύσεις, όπως απαιτείται βάσει της ΣΣΣ. /ibna