Κωνσταντίνος Μίχαλος (ΕΒΕΑ) Η αγορά θα έπρεπε να μείνει ανοιχτή με περιοριστικά μέτρα

Κωνσταντίνος Μίχαλος (ΕΒΕΑ) Η αγορά θα έπρεπε να μείνει ανοιχτή με περιοριστικά μέτρα

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

πηγη