Αναστολές συμβάσεων: Κουτσουρεμένο το δώρο Πάσχα


Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 θα δουν κουτσουρεμένο το δώρο Πάσχα, καθώς για τον υπολογισμό του το τμήμα που αναλογεί στο κράτος θα προσδιοριστεί βάσει της ειδικής αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ τον μήνα

Για το δώρο Πάσχα 2021 θα ισχύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα που εφαρμόστηκε για το δώρο Χριστουγέννων, με μεικτή χρηματοδότηση από το κράτος και τον ιδιώτη. Η αναλογία του κράτους θα προκύπτει από τον χρόνο που ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή σύμβασης εργασίας στο πρώτο τετράμηνο του έτους (Ιανουάριος-Απρίλιος) με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Από την πλευρά του ο  εργοδότης θα πληρώσει την αναλογία για την περίοδο στο πρώτο τετράμηνο, που ο μισθωτός εργάσθηκε κανονικά, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του

Στην περίπτωση, που ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή όλο το πρώτο τετράμηνο θα λάβει δώρο Πάσχα μόνο από το κράτος και αυτό θα είναι 267 ευρώ. Σε γενικές γραμμές μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν οι μισθωτοί με τον περισσότερο χρόνο αναστολής εργασίας στο τετράμηνο και με τον μεγαλύτερο ονομαστικό μισθό.  

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ, που ήταν σε αναστολή σύμβασης δύο μήνες το πρώτο τετράμηνο και τους άλλους δύο εργάστηκε, θα λάβει: Περίπου 200 ευρώ από τον εργοδότη του, 133 ευρώ από το κράτος και συνολικά 333 ευρώ, ενώ κανονικά το δώρο Πάσχα γι’ αυτόν θα ήταν 400 ευρώ. Άρα θα χάσει 67 ευρώ. 

Ποτέ θα γίνει η πληρωμή 

Υπενθυμίζεται, ότι όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη (φέτος 28 Απριλίου). Με το επικρατέστερο σενάριο το ίδιο θα ισχύσει και φέτος για τους εργοδότες. Για την καταβολή του ποσού του κράτους ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ειδικά αν αποφασιστεί να παραταθεί το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας και για τον  Απρίλιο.

ΠΗΓΗ