Έσβησαν τα φώτα στην «Ώρα της Γης»

Έσβησαν τα φώτα στην «Ώρα της Γης»

Ακρόπολη28.03.2021, 00:06

Αρκετά κτίρια στην Ελλάδα αλλά και χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο, έσβησαν τα φώτα για μια ώρα το Σάββατο, συμμετέχοντας στην «Ώρα της Γης 2021».

Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με σκοπό τη συμβουλή σε ένα ένα βιώσιμο μέλλον, εναρμονισμένο με τη φύση και το περιβάλλον.https://player.glomex.com/integration/1/iframe-player.html?integrationId=4059a11hkelc8h9r&playlistId=v-ca8evlrrurmh-st

Προεδρικό ΜέγαροEUROKINISSI

πηγηΒουλήEUROKINISSI