(Απο την άλλη οχθη του Ρουβικώνα)Τουρκία: Η ΕΕ εξουσιοδότησε τον Borrell να προωθήσει την πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

Τουρκία: Η ΕΕ εξουσιοδότησε τον Borrell να προωθήσει την πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η κοινή ανακοίνωση των ηγετών της ΕΕ μετά τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου για την Τουρκία, καθώς προωθείτε η θετική ατζέντα, οργανώνεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο η πολυμερής διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, όπως επιθυμούσε η Τουρκία και συνεχίζεται η «παρακολούθηση» της Τουρκίας μέχρι την Σύνοδο του Ιουνίου.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση υπενθυμίζεται το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Χαιρετίζεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες η πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τις προσεχείς συνομιλίες για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

«Εφόσον η τρέχουσα αποκλιμάκωση διατηρηθεί και η Τουρκία τηρήσει εποικοδομητική στάση, και με την επιφύλαξη των καθορισμένων προϋποθέσεων που αναφέρονται σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσφατη θετικότερη δυναμική, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να λάβει περαιτέρω αποφάσεις κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο: α) όσον αφορά την οικονομική συνεργασία, καλούμε την Επιτροπή να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυσκολιών στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη, και καλούμε παράλληλα το Συμβούλιο να επεξεργαστεί εντολή για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης· Η εντολή αυτή μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο με την επιφύλαξη πρόσθετης καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· β) είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε διαλόγους υψηλού επιπέδου με την Τουρκία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και περιφερειακά ζητήματα· γ) καλούμε την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με την Τουρκία σε θέματα διαπροσωπικών επαφών και κινητικότητας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΕ Καλεί την Τουρκία να απέχει από νέες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ενώ επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση τέτοιας ενέργειας, τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της καθώς και για να διαφυλάξει την περιφερειακή σταθερότητα.

Το Συμβούλιο Κορυφής εκτιμά το γεγονός ότι η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και συμφωνεί να συνεχιστεί η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής.

Όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ που καλύπτει όλες τις μεταναστευτικές οδούς, η συνεργασία με την Τουρκία θα πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως σε τομείς όπως η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης καθώς και η επιστροφή στην Τουρκία παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο που δεν γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, εφαρμοζόμενη χωρίς διακρίσεις.

Υπενθυμίζουμε τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ιδίως τις αποφάσεις αριθ. 550, 789 και 1251). Επιπρόσθετα η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσβλέποντας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει ως παρατηρητής, και θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων ορίζοντας αντιπρόσωπο στην αποστολή καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία παραμένουν μείζον ζήτημα για την ΕΕ, χαρακτηρίζοντας οπισθοδρόμηση τις πρόσφατες αποφάσεις στην Τουρκία. Ο διάλογος για τα θέματα αυτά παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας για ειρήνη και σταθερότητα στον περίγυρό τους, η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία και όλους τους παράγοντες να συνεισφέρουν θετικά στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων, όπως στη Λιβύη, τη Συρία και τον Νότιο Καύκασο, και θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση όσον αφορά το θέμα αυτό.

Επιπλέον η ηγέτες της ΕΕ καλούν τον ύπατο εκπρόσωπο να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με την πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα επιδιώξει συντονισμένη προσέγγιση με τους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο./ πηγη: ibna