Συνεντεύξεις για τον κινηματογράφο κρίνουν τη τύχη στελεχών του Στρατού!!!

Επιλογή στρατιωτικών για κρίσιμες θέσεις του Στρατού Ξηράς με…συνέντευξη; Όλα γίνονται στην Ελλάδα, γιατί όχι κι αυτό. Γράψαμε προχθές για το θέμα και υπάρχουν νεότερες πληροφορίες αλλά κι ένα απόσπασμα εγγράφου που έχει να κάνει με τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων!

Το ΓΕΣ λοιπόν αποφάσισε να αξιολογήσει και να επαναξιολογήσει στελέχη του για μία από τις πιο σοβαρές υπηρεσίες του. Τίποτα το μεμπτό μέχρι εδώ αν και τα στελέχη των συγκεκριμένων υπηρεσίων αξιολογήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες και στην κρίση του Έβρου και στην ελληντουρκική κρίση. Οι επιδόσεις τους εξαιρετικές. 

Το ΓΕΣ,παρόλα αυτά  πρόσφατα απέστειλε έγγραφο με το οποίο διατάσσει την επαναξιολόγηση του προσωπικού και την εκ νέου επιλογή προσωπικού για πολύ εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Το έγγραφο αυτό κατά παρέκκλιση της Πάγιας Διαταγής (εκδόσεως 2021) που καθορίζει τις διαδικασίες επιλογής – αξιολόγησης και αποχώρησης στελεχών με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, επιχειρεί να εισάγει 2 νέες διαδικασίες:

1ον: Ζητά απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις άσχετες με το αντικείμενο εργασίας (προβάλλοντας ως παράδειγμα ερώτηση σχετική με σκηνοθέτη ταινίας).  

Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει γνωστό από που αντλούνται οι ερωτήσεις και με ποιο τρόπο και από ποιους θα αξιολογηθούν οι απαντήσεις,

2ον: Υποχρεώνει τους υποψήφιους να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Οι παραπάνω διαδικασίες αφενός δεν προβλέπονται από τις υφιστάμενες διαταγές και αφετέρου δεν καθορίζεται ο τρόπος βαθμολογίας – μοριοδότησης αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βάσιμες και δικαιολογημένες υπόνοιες για υποκειμενική βαθμολογία – επιλογή και προώθηση των αρεστών. Άραγε ο σκοπός του εμπνευστή είναι η δημιουργία «στρατού» πλήρως ελεγχόμενων στελεχών ; Για ποιο λόγο ;

Eπιπλέον δεν καθορίζεται ούτε ποιος θα αξιολογήσει τις απαντήσεις των πρωτότυπων ομολογουμένως ερωτηματολογίων, ούτε ποιοι και με ποια κριτήρια θα συμμετάσχουν στις επιτροπές που θα λάβουν την προφορική συνέντευξη.

Από τα παραπάνω προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο επιχειρείται επαναξιολόγηση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, η οποία αφενός δεν προβλέπεται από την σχετική Πάγια Διαταγή του ΓΕΣ και αφετέρου επιχειρείται με πλάγιο τρόπο να εισαχθούν διαδικασίες που δεν προβλέπονται, δεν μοριοδοτούνται και γεννούν βάσιμες υποψίες για απολύτως διαβλητή διαδικασία και προώθηση – επιλογή των αρεστών (άραγε σε ποιους και για ποιο λόγο) ;

2. Για ποιο λόγο επιχειρείται η αφαίρεση του δικαιώματος των Αντιστρατήγων να έχουν άποψη για το προσωπικό που επανδρώνει τόσο ευαίσθητες θέσεις και το δικαίωμα αυτό μεταφέρεται σε μια Διεύθυνση του ΓΕΣ με επικεφαλής Ταξίαρχο και σε επιτροπές που δεν έχει αποφασιστεί ούτε ποιος θα τις στελεχώσει ;

3. Για ποιο λόγο διαγράφονται με ένα έγγραφο διαδοχικές αποφάσεις του ΑΣΣ το οποίο γνωμοδότησε για τα στελέχη αυτά ;

4. Για ποιο λόγο επιχειρείται η καθιέρωση ενός «παράλληλου» συστήματος αξιολόγησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την αξιολόγηση των στελεχών, το οποίο περιέχει αυθαίρετα την απολύτως διαβλητή και αδιαφανή διαδικασία της προφορικής συνέντευξης η οποία δεν μοριοδοτείται. Αφού δεν μοριοδοτείται γιατί γίνεται ;

5. Eίναι δυνατόν στελέχη των ΕΔ να καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις όπως αυτή του παραδείγματος ;

6. Είναι δυνατόν να ζητείται από τα στελέχη να υποβάλλουν αναφορά, η οποία στην παράγραφο 10 του υποδείγματος τους ζητά να δώσουν «λευκή επιταγή» για την μετάθεσή τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των διαταγών του ΓΕΣ (ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΜΟΡΙΑ κ.λπ.).

πηγη