Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας: Το ωράριο λειτουργίας από 4 έως 16 Μαρτίου 2021.

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/4-3-2021 που ορίζει τα νέα μέτρα για την περίοδο από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη, 16 Μαρτίου, περιλαμβάνοντας και την Καθαρή Δευτέρα. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η Καβάλα κατατάσσεται στο  Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο) , όπου ουσιαστικά το ωράριο λειτουργίας δεν αλλάζει και εκτείνεται…

Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας: Το ωράριο λειτουργίας από 4 έως 16 Μαρτίου 2021. — Χρονόμετρο