11η σύνοδος του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας

11η σύνοδος του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας

Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε την ενδέκατη σύνοδό του την 1η Μαρτίου 2021 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο αναγνώρισε τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η Αλβανία λόγω του καταστροφικού σεισμού το 2019, που ενισχύθηκε από τις μοναδικές προκλήσεις που απορρέουν από την πανδημία COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο υπενθύμισε την άνευ προηγουμένου υποστήριξη που προσέφερε η ΕΕ στην Αλβανία και την ευρύτερη περιοχή, με στήριξη δωρεών 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ που κινητοποίησε η ΕΕ για την ανάκαμψη από το σεισμό και με την υποστήριξη της ΕΕ για τον μετριασμό των συνεπειών της πανδημίας. Το τελευταίο περιλαμβάνει υγειονομική και οικονομική στήριξη συνολικού ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας 4 εκατομμυρίων ευρώ για επείγουσες ιατρικές προμήθειες, άνω των 46 εκατομμυρίων ευρώ για κοινωνικοοικονομική υποστήριξη και 180 εκατομμύρια ευρώ δανείου μακροοικονομικής βοήθειας. Επιπλέον, το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο που δρομολογήθηκε για την περιοχή καθορίζει ένα σημαντικό επενδυτικό πακέτο έως 9 δισεκατομμυρίων ευρώ και εγγυήσεις με στόχο την κινητοποίηση έως και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ιστορική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2020 να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Το Συμβούλιο σημείωσε θετικά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία το 2020, η οποία αξιολόγησε ότι η Αλβανία αύξησε τις προσπάθειές της και απέδωσε περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα στους βασικούς τομείς που προσδιορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο προσβλέπει στη διοργάνωση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου και σύμφωνα με τους όρους για τη διεξαγωγή της πρώτης ΔΚΔ, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2020.

Το Συμβούλιο σημείωσε και εξέτασε την πρόοδο στους τομείς των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου και του δικαστικού συστήματος, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομική πολιτική, την εκπαίδευση και την απασχόληση, τη συνδεσιμότητα και την πράσινη ατζέντα. Το Συμβούλιο επαίνεσε την αποφασιστικότητα της Αλβανίας για την επιδίωξη της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης των δικαστών και των εισαγγελέων («διαδικασία ελέγχου») καθώς και στο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία και τα δύο έχουν ξαναρχίσει να λειτουργούν. Το Συμβούλιο σημείωσε θετικά ότι οι νέοι εξειδικευμένοι φορείς της Αλβανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχουν αρχίσει να λειτουργούν. Συζητήθηκε επίσης η πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη χρηματοδοτική δράση (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό δικαστών και ανακριτών, καθώς και τη συνεχιζόμενη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του ιστορικού της επιβολής του νόμου.

Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο που σημειώθηκε στις πρακτικές προετοιμασίες για τις προσεχείς εκλογές. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο συμφώνησε για την ανάγκη περαιτέρω παρακολούθησης όλων των πτυχών που καλύπτονται από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ / ODIHR, καθώς και των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τις μελλοντικές εκλογές. Ο εποικοδομητικός και ο χωρίς αποκλεισμούς διάλογος μεταξύ πολιτικών κομμάτων και η συνεργασία στο κοινοβούλιο της Αλβανίας θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και για τη συνολική βιωσιμότητα της συμμετοχής στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Το Συμβούλιο σημείωσε ότι η μεταβατική περίοδος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 και ότι από την 1η Απριλίου 2019, η Αλβανία συνδέεται πλήρως με την ΕΕ.

Το Συμβούλιο τόνισε επίσης τη συνεχή ευθυγράμμιση της Αλβανίας 100% με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα του στρατηγικού προσανατολισμού και της δέσμευσης της Αλβανίας στον στόχο της ένταξης στην ΕΕ και χρησιμεύει ως θετικό παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή.

Τη συνάντηση προήδρευσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Josep Borrell. Την Αλβανική αντιπροσωπεία ηγήθηκε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Edi Rama. Ο Επίτροπος για τις πολιτικές γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Olivér Várhelyi, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή./ibna