Σκόπια: Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο έργο της ιστορικής επιτροπής

Βόρεια Μακεδονία: Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο έργο της ιστορικής επιτροπής

Η ιστορική επιτροπή Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας μετά τη διήμερη συνάντηση έληξε από εκεί που ξεκίνησε, χωρίς συμφωνία για οποιαδήποτε εργασία. Σε αυτήν τη 12η συνάντηση δεν σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη συζήτηση για τα βιβλία ιστορίας και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για θέματα που σχετίζονται με τον Μεσαίωνα. Η επιτροπή δεν άνοιξε το ζήτημα του Goce Delchev και την τελική κοινή μνήμη του, παρόλο που ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι τα θέματα συζήτησης ήταν θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των Συνοπτικών Πρακτικών της 10ης συνάντησης, την προετοιμασία των συστάσεων για ιστορικά βιβλία προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορές που προκύπτουν από διαφορετικές και έντονα πολιτικοποιημένες ερμηνείες του παρελθόντος και εναρμόνιση της σύστασης κειμένου για την κοινή μνήμη του Goce Delchev.

«Όσον αφορά τα ζητήματα με τα πρακτικά, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα πρακτικά και αποφασίστηκε τον Μάρτιο τα μέλη της Επιτροπής να εργαστούν για την έγκριση των πρακτικών από την 11η συνεδρίαση και την ετήσια έκθεση της Επιτροπής. Δεν σημειώθηκε πρόοδος στη συζήτηση των βιβλίων ιστορίας, όπως και στην προηγούμενη συνάντηση. Παρά την εποικοδομητική συζήτηση και την επιθυμία για πρόοδο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για θέματα που σχετίζονται με τον Μεσαίωνα. Παραμένουν σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις και στην κατανόηση του ρόλου της ιστορικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών πολιτικών. “Δεδομένης της συνέχισης της συζήτησης για τα βιβλία ιστορίας, σε αυτή τη συνάντηση, η Επιτροπή δεν άνοιξε το ζήτημα του Goce Delchev και την τελική κοινή μνήμη του, αν και ήταν στην ημερήσια διάταξη» αναφέρει η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η συζήτηση για αυτά τα θέματα, που ανακοινώθηκε σε δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Απριλίου 2021.

πηγη/ibna