Τράπεζα της Ελλάδος: Στην Βουλή φτάνει η πρότασή της για την Bad Bank

Να τοποθετηθεί επισήμως επί του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την Bad Bank που της κοινοποιήθηκε πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, αποφάσισε η κυβέρνηση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το οικονομικό επιτελείο δεσμεύτηκε ενώπιον του Eurogroup να προχωρήσει τον «Ηρακλή ΙΙ», χωρίς, ωστόσο, να γίνει οποιαδήποτε αναφορά για την Bad Bank που ο ίδιος ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, έχει σημειώσει πολλάκις πως θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον μηχανισμό του ΥΠΟΙΚ.

Report on the Italian Banking System: NPL, Bad Bank and M ...

Στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός από τον κ. Στουρνάρα, θα παραστούν επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου και ο πρόεδρος του Δ.Σ. των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κ Αναστάσιος Πανούσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Χαντζηνικολάου σε πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με τίτλο: «Η ΤτΕ σας ακούει» έσπευσε να δώσει τα εύσημα στον κ. Στουρνάρα για τις προσπάθειες που έχει κάνει να βάλει στο τραπέζι συστημικές λύσεις (σ.σ. Bad Bank).

Οι βασικοί άξονες της Bad Bank

Η πρόταση της ΤτΕ κινείται στους παρακάτω άξονες:

  • Προκρίνει τη μεταφορά σε ποσοστό μέχρι το 100% του υφιστάμενου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), καθώς και των νέων που θα προκύψουν μετά το πέρας της πανδημίας, στην AMC.
  • Αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών και τη συμμετοχή τρίτων μερών στους τομείς διαχείρισης των ΜΕΔ, δεδομένου ότι προβλέπει τη μεταφορά των υφιστάμενων σχέσεων, παράλληλα, με το απόθεμα ΜΕΔ στην AMC.
    Επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγών τιτλοποιήσεων αμιγώς με όρους αγοράς, με τη διάθεση του μεγαλύτερου τμήματος των υπό έκδοση τίτλων σε επενδυτές, επιταχύνοντας την εξυγίανση των τραπεζών.
  • Διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της αποζημίωσης που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο σε αντιστάθμιση για τη χορήγηση εγγύησης. Πρωτίστως, με τη μορφή φορολογικών εσόδων, σχετιζόμενων με το ύψος της ονομαστικής αξίας των υπό μεταφορά ΜΕΔ προς την AMC. Δευτερευόντως, με ταμειακή μορφή μέσω ενός σταθερού επιτοκιακού εσόδου, υπολογισμένου επί του ποσού της ονομαστικής χορηγηθείσας εγγύησης και, τέλος, με τη μορφή τίτλων από τις τιτλοποιήσεις.
  • Προσδιορίζει ότι οι ενδεχόμενες ζημίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα ΜΕΔ καταλογίζονται στις τράπεζες και καλύπτονται αποκλειστικά από αυτές και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο.
  • Αναλώνει, για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, το τμήμα των εποπτικών τους κεφαλαίων, το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο στην αναβαλλόμενη οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση (DTC), με την ενεργοποίηση μηχανισμού συμψηφισμού με ενδεχόμενες ζημίες και όχι το τμήμα των λοιπών στοιχείων του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1).
  • Διευκολύνει το τραπεζικό σύστημα με τη χορήγηση της δυνατότητας σταδιακής καταβολής του κόστους εξυγίανσης σε βάθος πενταετίας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να διαμορφωθεί ένας ομαλός οδικός χάρτης επαναφοράς σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
  • Απελευθερώνει χρηματοδοτικούς και φυσικούς πόρους, είτε αυτοί σχετίζονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα αξιοποιηθούν από βιώσιμες οικονομικές μονάδες είτε μέσω της αναδιανομής πόρων από τον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τάσεων της πραγματικής οικονομίας.
  • πηγη