Πώς ξεκίνησαν όλα με το Bitcoin Genesis Block

Το Genesis Block είναι το σημείο «big bang» του αμετάβλητου blockchain του Bitcoin. Στο σημερινό άρθρο θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή και θα δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία και το πως ξεκίνησαν όλα. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009 γεννήθηκε το Bitcoin.  Με τη δημιουργία του πρώτου Bitcoin Block, γνωστού ως «Genesis Block«, το πρώτο σετ των […]

Πώς ξεκίνησαν όλα με το Bitcoin Genesis Block — Cerebrux