Η Ρωσία ανακοίνωσε την απόσυρση της από τη συνθήκη «Open Skies»

Russia says leaving Open Skies military treaty - ARY NEWS

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη συνθήκη «Open Skies», σύμφωνα με την οποία μια συμβαλλόμενη χώρα μπορούσε να πραγματοποιήσουν αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από την επικράτειας μιας άλλης συμβαλλόμενης χώρας. Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν αποχωρήσει από τη συνθήκη το 2020. Η συνθήκη «Open Skies» υπογράφηκε το 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2002. Έχει το χαρακτήρα υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποσκοπώντας στην διαφάνεια των στρατιωτικών δραστηριοτήτων (διατλαντικά) από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ, μέσω εναέριων παρατηρήσεων. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η Ρωσία θα αποχωρήσει οριστικά από τη συνθήκη έξι μήνες μετά την επίσημη κατάθεση της σχετικής απόφασης στα συμβαλλόμενα μέρη.

πηγη