Γαΐος Ιούλιος Καίσαρ

Εικόνα
Ανακατασκευή προσώπου του Γαΐου Ιούλιος Καίσαρα με βάση την προτομή του Τοσκώλου, η μόνη απομένουσα προτομή που έγινε κατά τη διάρκεια της ζωής του (100-44 π.Χ.)

πηγη