Οταν η αδικία γίνεται νόμος…

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

«Οι μεν γαρ πλούσιοι τοις χρήμασι
εξωνούνται τους κινδύνους, οι δε
πένητες υπό της παρούσης απορίας
σωφρονείν αναγκάζονται».
Λυσίας
(ΥΠΕΡ ΑΔΥΝΑΤΟΥ Λυσίου Λόγος)