ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ

Η Ελληνικός Χρυσός αφήνει έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Χαλκιδικής μέσω χορηγιών και δωρεών Αν και η ίδια η εταιρεία δεν δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στις ανακοινώσεις που εκδίδει στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής ευθύνης περί των δωρεών και χορηγιών της, ο ουσιαστικός αντίκτυπος αυτών των ενεργειών ξεπερνάει κατά πολύ μια τυπική εταιρική υποχρέωση για…

ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ — ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ