Ενεργοποιήθηκε το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για τη στήριξη της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Λειτουργεί από σήμερα το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων με μέλημά του να παρέχει στήριξη της ρευστότητας στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στήριξη αυτή θα δίνεται με εγγυήσεις για χρηματοδότηση του επενδυτικού τους σχεδίου με δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένες εξασφαλίσεις και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής. Η εγγύηση του Ταμείου θα μπορεί να φθάνει ως το 80% του συνολικού…

Ενεργοποιήθηκε το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για τη στήριξη της ρευστότητας στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις — economico.gr | Ειδήσεις | Νέα | Επικαιρότητα