Γιατί η μία κυβέρνηση ακολουθεί την άλλη στην πανδημία

The Blind Leading the Blind by Pieter Bruegel the Elder, 1568 H εκθετική αύξηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αναρίθμητων κόμβων του διεθνοποιημένου οικονομικού συστήματος, ιδιαίτερα με τον συχνά τυχαίο τρόπο που γίνεται στη μη- ρυθμιζόμενη ελεύθερη αγορά και η συνακόλουθη αύξηση της πολυπλοκότητάς του, θέτουν το σύστημα μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η […]

Γιατί η μία κυβέρνηση ακολουθεί την άλλη στην πανδημία — manolisgvardis