«Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε»😢🎵🥺 Συγκίνηση με Ελληνικά κάλαντα σε γειτονιές της Κωνστ/πολης

Τα μάτια βουρκώνουν από συγκίνηση με τα Ελληνικά κάλαντα σε γειτονιές της Κωνσταντινούπολης από τον Μανώλη Κωστίδη και Έλληνες Ρωμιούς της πόλης (31/12/20)

πηγη