Γ. Καραμπελιάς: Η Γενιά του 30 στο μεταίχμιο του 20ού αιώνα

Μεγάλωσα σε μια εποχή που ένιωθε βαριά και ίσως αφόρητη την παρουσία της «γενιάς του ’30» πάνω της. Ανατράφηκα με τον Βενέζη και τον Θεοτοκά, τον «Κοτζάμπαση του Καστρό-πυργου» του Καραγάτση και τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου, το σεφερικό «Μυθιστόρημα» και το «Μαραμπού», την Υψικάμινο» του Εμπειρίκου και τα δοκίμια του Δημαρά…

Γ. Καραμπελιάς: Η Γενιά του 30 στο μεταίχμιο του 20ού αιώνα — Άρδην – Ρήξη