Σκέψεις για την ιστορική καμπή: Αποχαιρετώντας το 2020

Το 2020 μας έφερε αντιμέτωπους με αυτό που στον δυτικό κόσμο γνωρίζαμε κυρίως στη θεωρία: δηλαδή με τις απειλές στην ανθρώπινη ασφάλεια (human security threats). Όχι ότι αυτές δεν υπήρχαν πάντοτε και στον δυτικό κόσμο, αλλά η πανδημία του Covid-19 μας υπενθύμισε ότι στην εποχή της άνευ προηγουμένου παγκοσμιοποίησης και διασυνδεσιμότητας κανένα είδος ασφάλειας δεν […]

Σκέψεις για την ιστορική καμπή: Αποχαιρετώντας το 2020 — Geopolitical Cyprus