Γερμανία: όταν τα χρέη αποφέρουν έσοδα δις

Απροσδόκητα έσοδα για το γερμανικό δημόσιο: λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων η Γερμανία άντλησε το 2020 από την έκδοση κρατικών ομολόγων τόκους συνολικού ύψους 7 δις ευρώ. Για τους κοινούς θνητούς η διαδικασία έχει ως εξής: αφού πάρει κανείς ένα δάνειο καλείται στη συνέχεια να το επιστρέψει υπό τη μορφή δόσεων. Ένα μέρος διοχετεύεται στην […]

Γερμανία: όταν τα χρέη αποφέρουν έσοδα δις — Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση