Εξι δήμοι της Π.Ε. Σερρών στα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”-Τα ποσά που παίρνουν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου, αποφάσισε τον καθορισμό 254 Δήμων ως προσωρινών δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», και έως του ποσού για κάθε Δήμο που αναγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επιπλέον, αποφάσισε τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 11.552.332,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση…

Εξι δήμοι της Π.Ε. Σερρών στα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”-Τα ποσά που παίρνουν — Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών