ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING

Digital Marketing Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστά απαραίτητη τη χρήση νέων τεχνολογιών μάρκετινγκ από πλευράς των επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) δεν διαφέρει στη φύση του από το «παραδοσιακό» μάρκετινγκ. Έτσι, λοιπόν, ο προσανατολισμός στις ανάγκες του καταναλωτή και η διαρκής προσπάθεια για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και σταθερών σχέσεων είναι βασικοί πυλώνες που θα πρέπει να διατηρούνται σταθεροί σε όλες τις […]

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING — Digital innovation