Το ΦΕΚ για τη μετακίνηση κυνηγών για την άσκηση θήρας

Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας που ισχύουν από τις 25 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου.

Το ΦΕΚ για τη μετακίνηση κυνηγών για την άσκηση θήρας — dasarxeio.com