«Γιατί η τέχνη του πολεμιστή είναι να εξισορροπεί τον τρόμο του να είναι άνθρωπος με το θαυμασμό του που είναι άνθρωπος»~Carlos Castanenda

Μέτσοβο, Ιούνιος 2017 Αξιοσημείωτα από το βιβλίο “Ταξίδι στο Ιξτλάν” του Carlos Castanenda – Για τον μάγο η πραγματικότητα, ή ο κόσμος που όλοι γνωρίζουμε, είναι μονάχα μια περιγραφή. – Ο αγώνας που κατέβαλλε συνίστατο στο να με διδάξει πώς να “βλέπω” σε αντίθεση με το να “κοιτάζω” απλώς, και το να «σταματώ τον κόσμο» […]

«Γιατί η τέχνη του πολεμιστή είναι να εξισορροπεί τον τρόμο του να είναι άνθρωπος με το θαυμασμό του που είναι άνθρωπος»~Carlos Castanenda — Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)